Ayuntamiento de Ermua

Sección de utilidades

 
Participare

Participare

Participarea cetățenilor

Ce este

Reprezintă o serie de proceduri, canale și instituții oficiale, cât și orice alt instrument sau mediu de a culege informațiile oferite de cetățeni, proceduri care au scopul de a identifica, concepe, executa și evalua politicile publice.

Scopuri

Îmbunătățirea satisfacerii nevoilor care depind de intervențiile publice

Îmbunătățirea implicării cetățenilor în ceea ce privește luarea deciziilor legate de chestiunile publice.

Cetățenii pot lua parte, fie la nivel individual fie colectiv, în conformitate cu instrumentele, și canalele prevăzute.

Individualizată:

Pagina web a Primăriei din Ermua dorește să funcționeze precum loc de întâlnire cu cetățenii, facilitând astfel implicarea lor.

Individualizată

Colectivă:

Consiliile Sectoriale sunt organe de consultanță, participative, consultative, de informare, monitorizare și propunere a gestiunii municipale în domeniul politicilor corespunzătoare, organe formate din acele instituții, organizații fără scop lucrativ, asociații și sectoare sociale din Ermua a căror activitate se desfășoară în diferite domenii.

Colectivă

Consolidarea parteneriatului

Ce reprezintă acesta

Este un program al cărui scop este de a le sprijini pe persoanele imigrante sau de origine străină în vederea creării unei asociații cu scopuri sociale, ale cărei obiective coincid cu politicile municipale privitoare la imigrație și conviețuire interculturală.

Scopuri

1) Promovarea participării imigranților la nivel local.

2) Furnizarea instrumentelor necesare pentru a identifica nevoile sociale sau culturale dintr-o perspectivă interculturală.

3) Favorizarea recunoașterii diversității culturale în interiorul municipiului.

Metodologia:

Asistență personalizată și informarea asupra procedurilor.

Ședințe formative adaptate la fiecare organizație

Consiliere în vederea elaborării de bază a proiectelor.

Destinatari:

Persoanele de origine străină care locuiesc în Ermua.

Informaţii suplimentare

Departamentul de Imigrație