Ayuntamiento de Ermua

Sección de utilidades

 

Servicii Sociale Municipale

Primăria dispune de Servicii Sociale care ajută persoanele, familiile și colectivele în legătură cu informaţiile, aptitudinile sociale, autonomía fizică și psihică, relaţiile de convieţuire, formarea, munca, nivelul economic, locuinţa și participarea socială.

Sunt servicii destinate tuturor celor care locuiesc în municipiul Ermua, fie ele înscrise în Registrul de evidenţă a populaţiei sau nu, indiferent de cetăţenie şi indiferent dacă deţin sau nu autorizaţia de rezidenţă.

Servicii sociale primare la nivel municipal

Accesul se realizează prin intermediul Serviciilor Sociale Primare, care oferă informaţii, personal sau telefonic, celor care se adresează pentru prima dată Serviciilor Sociale Municipale.

Într-o primă întâlnire se oferă informare şi îndrumare şi se face o evaluare iniţială a cazului. Dacă este necesar, consilierea poate continua pe o perioadă mai îndelungată. Solicitantului îi va fi desemnat un lucrător social care îl va asista pe toată durata până la rezolvarea problemei.

Funcţii:

 • Informare, evaluare şi îndrumare privind drepturile şi resursele sociale existente.
 • Elaborare de planuri de intervenţie individuale şi familiale adecvate fiecărei persoane sau familii pentru îmbunătăţirea situaţiei psiho-sociale a acesteia.
 • Intervenire în situaţiile de lipsă de protecţie, existenţa riscului, rele tratamente şi / sau abandon în favoarea oricărei persoane (femei, copii, bătrâni sau altele).
 • Prestare de servicii de ajutorare la domiciliului persoanei interesate.
 • Derularea de programe de intervenţie orientate spre integrarea socială a persoanelor, familiilor şi grupurilor, cu accent prioritar pe prevenirea marginalizării.
 • Realizarea de programe de sensibilizare şi de stimulare a participării.
 • Efectuarea formalităţilor cu privire la acordarea ajutoarelor respective.
 • Studierea necesităţilor sociale ale municipiului, în vederea gestionării şi / sau obţinerii resurselor necesare.

Resurse şi programe

 • Consiliere individuală acordată de către un profesionist.
 • Planuri de intervenţie şi / sau de comun acord cu persoana interesată.
 • Consiliere juridică generală.
 • Îndrumări legale privind imigrația.
 • Programe de inserție socială și de muncă.
 • Programe de intervenție socio-educativă: educatori ai minorilor și ai familiei.
 • Ajutoare economice
 • Programe de suport psihologic.
 • Serviciu de asistență la domiciliu.
 • Însoțire socială și de sănătate pentru vârstnici.
 • Teleasistență.
 • Centre de zi pentru persoanele cu vârsta peste 60 de ani care au nevoie de ajutor pentru a desfășura activități din viața de zi cu zi.
 • Cămine de bătrâni.
 • Programe de conștientizare și coexistență.

Serviciile sociale municipale din Ermua, în vederea îmbunătățirii continue și adaptării la nevoile grupurilor specifice, au alte servicii și programe, precum și personal tehnic municipal a cărui sarcină este de a dezvolta politici municipale privind socio-muncă, incluziune educațională, sănătate , imigrație și coexistență, șanse egale și vârstnici.

Spații de intervenție

 • Spațiu socio-muncesc
  • Dezvoltarea itinerariilor socio-muncii personalizate care permit autonomia personală, rețeaua socio-familială și integrarea în comunitate.
  • Proiectarea programelor de grup pentru a facilita participarea socială. < / li>
 • Spațiu socio-educațional
  • Prevenirea și combaterea excluziunii sociale a minorilor prin crearea de strategii și forme de lucru comun între diferiții agenți educaționali.
 • Spațiul socio-sănătos
  • Asistența socio-medicală cuprinde setul de îngrijire pentru persoanele care, din cauza problemelor de sănătate grave sau a limitărilor funcționale și / sau a riscului de excludere socială, au nevoie de asistență medicală și socială simultană, coordonată și coordonată. stabil, ajustat la principiul continuității îngrijirii.
 • Serviciul de imigrare
  • Resursă municipală de bază pentru stimularea și dezvoltarea politicii locale privind imigrația și coexistența interculturală.