Ayuntamiento de Ermua

Sección de utilidades

 

Integrare

Serviciul Municipal de Mediere Interculturală

Serviciul Municipal de Mediere Interculturală este oferit de către Primăria municipiului Ermua și se adresează comunității învățământului cu scopul de a promova schimbări sociale pozitive și de a încuraja dialogul intercultural, egalitatea de șanse ale minorităților culturale cât și participarea cu drepturi depline a imigranților la comunitatea educațională ca de la egal la egal.

Funcții:

 • Informații și consiliere pentru comunitatea educațională.
 • Educație interculturală, sensibilizare
 • Analiza și rezolvarea conflictelor
 • Participarea famiilor imigrante
 • Sprijinirea parcursului educațional al minorităților etnice
 • Promovarea conviețuirii interculturale

Programe:

 • Programul A treia Cultură. Promovarea limbii basce și a limbilor minoritare
 • Asistență pentru familiile imigrante recent ajunse, în vederea integrării în domeniul învățământului.
 • Sprijin oferit centrelor școlare în ceea ce privește integrarea noilor elevi și gestiunea diversității.
 • Promovarea implicării familiilor imigrante în comunitatea educațională.
 • Desfășurarea activităților legate de conviețuirea interculturală în cadrul comunității educației.
Unde pot obține mai multe informații?

Departamentul de Imigrație

Voluntariatul Lingvistic Hitz egidazu-Vorbește cu mine

Este un program de voluntariat lingvistic creat de către persoane cu diferite identități lingvistice și culturale.

Scopuri

1) Facilitarea unui mediu natural și informal în care străinii să poată vorbi și practica limba spaniolă și bască.

2) Încurajarea acțiunilor solidare și crearea ocaziilor pentru ca locuitorii din Ermua și imigranții să se cunoască mai bine într-un context multicultural.

Cine se poate oferi ca voluntar?

 • *Persoane cu vârsta de cel puțin 18 ani
 • *Și care dispun de o oră liberă pe săptămână
 • *Străinii care vorbesc engleză, franceză sau alte limbi, pot participa ca voluntari alături de localnicii care doresc să exerseze vorbitul în aceste limbi

Cine poate fi elev?

 • Spaniola: adulții care se află în plin proces de alfabetizare / educare (Seral, Școala de Limbi Străine) și cu cunoștințe de bază.
 • Basca: adulții aflate în curs de învățare a limbii basce (Școli de limba bască / euskera, Școala de Limbi Străine) și cu cunoștințe de bază.
Unde mă pot înscrie? Informaţii suplimentare

Emanciparea femeilor și punerea în evidență a diversității culturale

Este un program care le oferă femeilor ocazia ideală de a se forma, de a se educa în vederea emancipării personale și colective.

Emanciparea se referă la procesul de a deveni conștiente de identitatea lor individuală și colectivă, oferindu-le astfel oportunitatea de a-și îmbunătăți statutul social, economic și politic.

Scopuri

 • 1) Încurajarea analizei asupra semnificației expresiei de “a fi femeie” în diferite culturi și felul în care propriile noastre convingeri ne influențează în viața de zi cu zi.
 • 2) Dobândirea cunoștințelor necesare pentru a avea acces la resursele mediului înconjurător.
 • 3) Consolidarea autonomiei personale.
 • 4) Sprijinirea acțiunilor colective prin participarea la nivel intercultural.

Metodologia:

Ședințe de grup dirijate de către o psihologă expertă în intervenții individuale și cu grupuri de femei, din perspectiva de gen.

Durata: 15 ședințe de câte 2 ore. O ședință pe săptămână.

Componența grupului reflectă diversitatea culturală a municipiului, cât și situația vulnerabilă în care se află multe femei.

Destinatari:

Femei cu vârsta de cel puțin 18 ani care locuiesc în Ermua.

Informaţii suplimentare

Departamentul de Imigrație

Prevenirea Mutilării Genitale Feminine

Este un program care pune la dispoziție două tipuri de formare:

1) Un seminar adresat personalului din domeniul sanitar și cel socio-educativ.

2) Un program de “Formare ca Agenți de sănătate pentru prevenirea MGF”, care la rândul său face parte dintr-un program mai vast despre Femei, sănătate și violență. Este destinat femeilor imigrante venite din țările unde încă se mai practică MGF sau care aparțin etniilor în cadrul cărora încă se mai practică MGF.

Scopuri

Punerea la dispoziție a abilităților, resurselor și instrumentelor necesare pentru ca personalul sanitar să învețe să le trateze pe femeile care au fost victímele MGF, cât și pentru a identifica factorii de risc și pentru a contribui la eliminarea acestui obicei.

Divulgarea cunoștințelor din perspectiva “emancipării” femeilor imigrante, abordând aspecte generale despre femei, sănătate și violență, precum cunoașterea propriului său corp, auto-îngrijirea, drepturile sexuale și de reproducere, solidaritatea între femei, relațiile afectiv-sexuale, egalitatea de gen, violența bazată pe gen, resursele și modurile de a avea acces la toate acestea.

Contribuirea la formalizarea unui Protocol de acțiune la nivel local.

Metodologia:

Sesiuni de grup organizate de o psihologă expertă în psihologia clinică și sexologă, cât și o avocată.

Durata: între 12 și 15 ore pentru fiecare grup.

Evaluarea impactului produs: femeile participante își asumă angajamentul de a împărtăși aceste informații cu restul femeilor din comunitatea sa și, ulterior, să aducă la cunoștința organizației informații legate de impactul produs.

Informaţii suplimentare

Departamentul de Imigrație

Strategii pentru angajare și formare: colective vulnerabile

Ce este

Este un program care oferă două tipuri de formare:

1) Diagnostic. Identificarea categoriilor specifice colectivului migratoriu și /sau diversitatea culturală care generează situațiile de vulnerabilitate și/sau excluziune la nivel profesional.

2) Colaborarea cu agenții de recrutare și formare pentru adaptarea proceselor formative și de inserție profesională la diferitele situații de vulnerabilitate și/sau excluziune detectate.

) Dinamizarea grupurilor în vederea dobândirii treptate a capacităților care să genereze un nivel mai înalt de autonomie în ceea ce privește parcursurile de formare și angajare a forței de muncă.

Scopuri

Facilitarea abilităților, resurselor și instrumentelor necesare agenților de recrutare profesională și formare pentru a reduce dificultățile caracteristice ale anumitor colective în concret, dificultăți asociate cu procesul de imigrare și/sau cu modelele culturale de origine.

Dobândirea abilităților socio-profesionale ale colectivelor vulnerabile, în mod direct.

Dezvoltarea itinerarelor formative și profesionale incluzând perspectiva diversității culturale.

Metodologie:

 • Investigație și diagnostic
 • Coordonare multidisciplinară
 • Conceperea modulelor formative cu carácter transversal
 • Tehnici de muncă în grup

Programe:

 • Omologarea diplomelor străine
 • Module transversale în Certificate de Profesionist
 • Dinamizarea socio-profesională a femeilor din Maghreb.
 • Itinerarii formativ-profesionale pentru femeile de serviciu.
 • Promovarea socio-profesională în sânul asociațiilor.
 • Departamentul de Imigrație